Sklep internetowy bieliźniarka jest własnością:

AMB sp z o.o. NIP: 5272684392 ul. Bobrowiecka 3/156 00-728 Warszawa

 

Słowniczek:

Sklep – www.bielizniarka-outlet.pl serwis internetowy za pośrednictwem którego AMB sp z o.o. prowadzi działalność gospodarczą, polegającą w szczególności na sprzedaży Towarów;

Dzień Roboczy – każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów.

Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Konto klienta – indywidualny panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w systemie sklepu internetowego.

Towary – asortyment oferowany przez sklep

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.bielizniarka-outlet.pl składania zamówień, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, zapłaty za towar, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest:
 3. a) urządzenie końcowe z dostępem do publicznej sieci Internet i przeglądarką internetową Rodzaj przeglądarki może mieć wpływ na jakość prezentowanej treści. Do dokonywania zamówień konieczne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego.
 5. AMB sp z o.o.. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Przeglądanie Towaru nie wymaga logowania w systemie dostępnym na bielizniarka-outlet.pl
 7. Składanie zamówień przez Klienta na Towary możliwe jest po zarejestrowaniu się w systemie lub bez rejestracji.
 8. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą oraz rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.payu.pl/ oraz w oparciu o regulaminy banku klienta. Sklep nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.
 9. Klient może kontaktować się ze sklepem pod danymi, które dostępne są w zakładce KONTAKT.
 10. W Sklepie Internetowym można zakupić produkty z dostawą na terenie Polski i za granicą..
 • 2 Rejestracja
 1. W celu zakupu Towaru w Sklepie Klient może założyć Konto w Sklepie (bezpłatnie).
 2. Rejestracja w Sklepie możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Klient zobowiązany jest do podania danych: mail, hasło, imię, płeć oraz do zaakceptowania Regulaminu, zbierania plików cookies oraz informacją na temat przetwarzania danych osobowych.
 3. Po dokonaniu Rejestracji każdorazowe logowanie do Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail jako loginu oraz hasła wskazanych przez Klienta przy dokonaniu Rejestracji.
 4. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. Klient może w każdej chwili żądać usunięcia Konta. Zgłoszenia takiego może dokonać poprzez wypełnienie formularza lub napisanie maila.
 • 3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego
 1. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy bądź dane podane na stronie. Zgłoszenia będą rozpatrywane w terminie 14 dni.
 • 4 Procedura zamówienia
 1. Zamówienie Towarów można składać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Składając zamówienie Klient potwierdza, że zapłaci za Towary oraz ich dostawę.
 2. Koszt zamówienia czyli cena Towarów oraz kosztem dostawy i kosztami pobieranymi przez operatorów podany jest przed złożeniem zamówienia.
 3. Promocje dostępne w Sklepie nie podlegają łączeniu
 4. Klient dokonuje wyboru Towarów, które mają być przedmiotem zamówienia i umieszcza je w Wirtualnym Koszyku, następnie w celu złożenia zamówienia, Klient dokonuje czynności zgodnie ze wskazaniami i komunikatami zamieszczonymi w Sklepie. W celu dokonania realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).
 5. Klient wybiera sposób dostawy.
 6. Sklep Internetowy jest uprawniony do zarządzania stanem magazynowym.
 7. Opłacone zamówienie zostaje potwierdzone w chwili otrzymania przez Klienta maila po zakupie z potwierdzenie,
 8. Informacja o dostępności Towarów widnieje na karcie produktu na stronie internetowej Sklepu.
 9. Ze względu na dynamiczny przyrost zamówień, w niektórych przypadkach informacja o dostępności Towarów może mieć charakter szacunkowy, za co Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności.
 10. AMB sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z potwierdzeniem zamówienia dokonywanym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wynikające z ustawień serwerów pocztowych konta poczty elektronicznej e-mail Klienta oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego za pomocą których dokonuje zamówienia.
 11. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie AMB sp z o.o.. oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru.
 12. AMB sp z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności.
 13. AMB sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie w przypadku podania nieprawidłowych danych przez Klienta.
 • 5 Towar
 1. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. AMB sp z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 • 6 Dostawy
 1. Zamówienia złożone na Towary, realizowane są od poniedziałku do piątku, o ile AMB sp z o.o. nie zdecyduje się realizować zamówień na Towary także w inne dni. AMB sp z o.o. przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie (czas realizacji zamówienia 5-7 dni roboczych), zgodnie z informacją o dostępności Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego
 2. Od wybranego przez Klienta sposobu dostawy uzależniony jest termin dostawy Towarów.
 3. Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki z Towarem. W przypadku Towarów uszkodzonych w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe należy sporządzić w obecności kuriera/dostawcy protokół uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować AMB sp z o.o. o zaistniałym fakcie.
 4. W przypadku, gdy Klient odmówi odbioru lub nie odbierze przesyłki z Towarem, przesyłka zostanie zwrócona do AMB sp z o.o.
 • 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 1. Klient może złożyć zamówienie zarówno z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.
 2. AMB sp z o.o. doręcza Klientowi dowód zakupu Towaru.
 3. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną poprzez akceptację Regulaminu.
 • 8 Reklamacja
 1. Bielizniarka.pl nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 2. Przesyłka z reklamowanym towarem powinna być wysłana jako paczka za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnego kuriera. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem. Do przesyłki prosimy dołączyć jaka wada produktu została ujawniona w trakcie użytkowania.
 3. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Zwracany towar powinien być czysty, odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasu), sklep zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 5. Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym na numer konta podany w formularzu zwrotu. W przypadku wpłat przez system płatności Przelewy24 na numer konta/karty z jakiego wpłata została dokonana.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 7. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji.
 8. Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 9. Reklamacji nie podlegają:

– naturalne zużywanie się produktu,

– uszkodzenia mechaniczne,

– wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu,

– odbarwienia,

– wady powstałe w wyniku niezgodnego z instrukcją sposobu prania,

– przemoczenia.

 1. Adres do doręczeń

Bieliźniarka Outlet
al. Sikorskiego 9A lok. 12A
02-758 Warszawa
tel.: +48 731169709

 • 9 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 1. Klient ma prawo zwrócić zakupiony w sklepie towar do 14 dni od otrzymania przesyłki na zasadach opisanych w ustawie z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.)
 2. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem. Przesyłka powinna być wysłana jako paczka za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.
 3. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkty powinny być odpowiednio zapakowane oraz zabezpieczone (pudełko proszę zapakować w papier a dopiero następnie skleić taśmą).
 4. Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem).
 5. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń może być podstawą nieuwzględnienia zwrotu towaru.
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn przez AMB sp z o.o.
 2. AMB sp z o.o.. zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie AMB sp z o.o.. nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a AMB sp z o.o.. rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

 

Facebook-f
Instagram