Polityka prywatności

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Administratorem danych jest AMB sp z o.o. NIP: 5272684392 Bobrowiecka 3/156 00-728 Warszawa
 2. Ochrona danych odbywa jest zgodna z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Dla interpretacji terminów stosuje się słownik Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to z bezpośrednio opisu).
 4. Termin „Użytkownik” został zastąpiony określeniem „Ty”, „Administrator „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany zabezpieczenia SSL
 6. Dane osobowe podawane we wszystkich formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 • 2 ADMINISTRATOR DANYCH
 1. Administratorem danych jest AMB sp z o.o. NIP: 5272684392 Bobrowiecka 3/156 00-728 Warszawa. Oznacza to, że jeśli masz konto na naszej stronie www.bielizniarka-outlet.pl, to przetwarzamy Twoje dane, które podajesz w formularzu doboru biustonosza, kontaktowym czy wysyłki.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są:
 3. a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 4. b) zgodnie z wdrożoną Polityka Prywatności na naszej stronie,
 5. c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy kupna, zmiany bądź jej rozwiązania oraz wszelkich usług świadczonych drogą elektroniczną na naszej stronie.
 6. d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów).
 7. Masz prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, archiwizacji dokumentacji lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 9. Mamy prawo udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu.
 11. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 12. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 13. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi współpracujemy.
 • 3 PLIKI COOKIES
 1. Witryna www.bielizniarka-outlet.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki te ułatwiają korzystanie z witryn, na których wcześniej znajdował się użytkownik. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, oprogramowania przeglądarki, języka, systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza dostawy i formularza dobrania biustonosza.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny www.bielizniarka-outlet.pl , aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 4. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 5. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach serwisu;
 6. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 7. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętywanie” wybranych wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp;
 8. W każdej chili masz możliwość wyłączenia gromadzenia tych danych, poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.